Protectia mediului

In afara de certificarea Sistemului sau de Management Integrat pentru Mediu în confomitate cu standardul ISO 14001:2015, obtinuta in luna feb. 2018, Ronexprim asigura respectarea tuturor cerințele legale de mediu aplicabile activitatii sale si anume: gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), a deșeurilor de baterii și acumulatori (B&A) precum și a ambalajelor.

În acest sens, Ronexprim este înregistrată la Agenția Națională pentru Protecția Mediului ca producător de echipamente electrice și electronice cu numărul RO-2018-06-EEE-0354-V și ca producător de baterii și acumulatori cu numărul RO-2012-06-B&A-0451.