Certificari ISO

Compania Ronexprim are implementat și certificat prin SRAC un Sistem de Management Integrat pentru Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001: 2005 și SR OHSAS 18001:2008, respectiv în conformitate cu Directiva 90/384 EEC completată cu directiva 93/68/EEC, înlocuită cu 2009/23/EC privind introducerea pe piață a ACFN (aparate de cântărire cu funcționare neautomată), transpusă în legislația românească prin HG 617/2003 și HG 1302/2009.